Thursday, October 3, 2019

Tạo Hóa Đang Trêu Đùa Ta - Độc Cô Cầu Bại ft Thành Anh Tú

Tạo Hóa Đang Trêu Đùa Ta - Độc Cô Cầu Bại ft Thành Anh Tú

Trích từ truyện :

https://aladanhseo.com/tao-hoa-dang-treu-dua-ta-doc-co-cau-bai/

Nhớ bật phụ đề đoạn này nhé: từ 1:55 đến 2:23


No comments:

Post a Comment